Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych

 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy  w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych

Ubezpieczenia domów i mieszkań , domów w budowie:

 • Ubezpieczenie nieruchomości np. domu lub mieszkania

 • Ubezpieczenie wyposażenia domu lub mieszkania od ognia i kradzieży

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie

Ubezpieczenia na życie

 • Ubezpieczenia personalne

 • Ubezpieczenia grupowe

 • Ubezpieczenia grupowe pracowników

 • Ubezpieczenia dobrowolne zdrowotne

Ubezpieczenia dla rolników:

 • Ubezpieczenia nieruchomości gospodarczych

 • Ubezpieczenia pojazdów rolniczych

 • Ubezpieczenia upraw rolnych

 • Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenia podróży zagranicznych:

 • Zwrot kosztów leczenia za granicą

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenia dla firm:

 • Ubezpieczenia nieruchomości firmy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC firmy

 • Ubezpieczenia pojazdów tzw. floty

 • Ubezpieczenia pracownicze

2008
14
2231

KAMENA

ul. Kochanowskiego 7c (skrzyżowanie ulicy Kochanowskiego z Niepodległości)
48-100 Głubczyce,

tel. 667-933-219 lub 667-994-385

e-mail: ryszard@polisaogl.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek 8.00-16.00
sobota 10.00-12.00
NIP: 748-138-12-60

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

58 1090 2154 0000 0001 3755 8405

Telefonicznie można się umówić na każdy termin jaki Państwu odpowiada.
ZAPRASZAMY